آیا میدانید راز های یک کتاب چیست؟
شاید کسانی بدانند اما ممکن است ندانند که چیز هایی که باید بدانند
به نظر من کتاب یک جاندار است . هر کتاب در مورد خودش چیز هایی میداند اما من نمی خواهم موضوع رو خسته کننده کنم.هر کتاب درباره ی صاحبانش یک جور فکر میکند مثل همین که میگوییند ادم ها با هم فرق میکند پس کتاب ها هم باهم فرق میکنند.ما خانواده داریم کتاب ها هم خانواده دارند.ماپدر و مادر داریم کتاب ها هم پدر مادر دارند. وقتی کسی کتابتان را پاره میکند شما چه حسی دارید؟خیلی بد درسته؟اما کتاب ها از شما بیشتر عصبی می شوند زیرا انگار بدنش جر خورده کتاب واقا ناراحت میشود این واقعا حس بدی یه تصور کنید.
من وقتی تصور میکم واقعا ناراحت میشوم. یه مثال دیگه اگه کسی بدون بیحس کننده پای شما یا دیگر اعضای بدن شما را ببرد چه حسی بهتون دست میده؟ وحشت ناک نه؟ همین عصبی شدن ها همین ناراحت شدن خوشحال شدن و..... از راز های کتابن اگه یه کم فکر کنید میفهمین که کتاب چه راز هایی
دارد. ادم وقتی می شنود واقعا تعجب میکند.کتاب ها هم از شما تعجب میکند سر تونو درد آوردم باشه فقط یه چیزی کتاب ها رو اذیت نکنیم زیرا انها در آخرت منتظر شما میشوند و باید به انها جواب پس بدهید
ادامه دارد..........

نظرات (1)
دوشنبه 15 تیر 1394 ساعت 15:09
راز نگه دار ِ خوبی باشیم برای یک راز ِ به این عظمَتــی
" کتاب"
خوب تشبیهیست برایش.
پاره کردن یک طرف ِ قضیّه
هنرنماییشان با مداد یا هر چیز ِ دم ِ دستی آن طرف ِ قضیه
" نامهربانی نکنیم "

پُست ِ با ارزشی بود
ننویسید پایان
بنویسید ادامه دارد .........
ممنونم
امتیاز: 0 0
پاسخ:
چشم
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.